free page hit counter
20.3 C
Αθήνα
14 Απριλίου, 2024
Abola.gr
Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Η προκήρυξη της Γ’ Εθνικής γυναικών στο ποδόσφαιρο

Ο Σταυρός Καλυθιών μεταξύ των άλλων ομάδων, θα αγωνισθεί και φέτος στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής γυναικών, με την ΕΠΟ να δημοσιεύει την προκήρυξη του φετινού πρωταθλήματος.

Τα σημαντικότερα σημεία της:

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια, οι οποίοι θα καθορισθούν μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής των ομάδων και πριν τη Κλήρωση του πρωταθλήματος.

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως και τη Παρασκευή 08/09/2017, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.
Στη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει, υποχρεωτικά να αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει η ομάδα.
Η Δήλωση Συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από :
α. Σχετικό παράβολο των εκατό (100) ευρώ
β. Το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωση Σωματείου, υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της ομάδας, περί της ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο, νόμιμα επικυρωμένη.
γ. Έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας
δ. Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας (μία από τις δύο που πρέπει να εκδίδει κάθε ομάδα)
και από όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα κοινοποιηθούν, με ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με την ευθύνη της Επιτροπής Πρωταθλήματος.
Οι ομάδες που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της Κλήρωσης, θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία, ομάδες που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών, δεν λάβουν μέρος, δεν αναπληρώνονται για κανένα λόγο από άλλη και η Ε.Π.Ο., διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων του Πρωταθλήματος..
Η ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος και το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μέχρι την ημερομηνία της Δημόσιας Κλήρωσης.

Συμμετοχή ποδοσφαιριστριών 
Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστριών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιρίστριες που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 19 του ΚΑΠ ).
Είναι υποχρεωτική η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση επτά (7) ποδοσφαιριστριών που δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Επιτρέπεται η αναγραφή στο φύλλο αγώνα και η χρησιμοποίηση, έως τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών, που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
Σε κάθε περίπτωση, καθ΄ όλη την διάρκεια του αγώνα, θα αγωνίζονται επτά (7) ποδοσφαιρίστριες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες.
α) επιτρέπεται η συμμετοχή στη 18άδα, μόνο μέχρι και τριών (3) ποδοσφαιριστριών, που η ηλικίας τους δύναται να υπερβαίνει το 30ο έτος και
β) είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων, δύο (2) αθλητριών με ηλικία κάτω των είκοσι (20) ετών.
Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστριών από κάθε ομάδα, ανεξαρτήτως των θέσεων στις οποίες αγωνίζονται. Απαγορεύεται η συμμετοχή στον αγώνα ποδοσφαιρίστριας η οποία αντικαταστάθηκε στον αγώνα.

Πρόγραμμα αγώνων
Όλοι οι αγώνες της Γ΄ Κατηγορίας Γυναικών θα διεξάγονται Κυριακή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όμως επιτρέπεται να διεξάγονται Σάββατο και απογεύματα άλλων ημερών, για ειδικούς λόγους (αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, αδυναμία μετακίνησης ομάδας κλπ) και ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Διοργανώτριας.
Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων ομάδων για αλλαγή ώρας, ημέρας ή γηπέδου διεξαγωγής του αγώνα, θα πρέπει να περιέρχονται στην Ομοσπονδία τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την διεξαγωγή του αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για το σωστό προγραμματισμό και την έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων. Αιτήματα εκτός της ως άνω καθοριζόμενης προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Προπονητές
Όλες οι ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ΄ Κατηγορίας υποχρεούνται να απασχολούν προπονητή ο οποίος να είναι κάτοχος :
α) «Δελτίου ταυτότητας προπονητή ΕΠΟ» (τριετούς διάρκειας) και σε ισχύ και
β) «Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή», το οποίο θα εκδίδεται από το Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ.
Οι Φωτοτυπίες του Δελτίου Ταυτότητας και του «Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή»,, πρέπει να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή πρωταθλήματος, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Προβιβασμός
Ο προβιβασμός των ομάδων στην Β΄ θα καθορισθεί με Συμπληρωματική Προκήρυξη, μετά την υποβολή Δηλώσεων Συμμετοχής των ομάδων, όλων των Κατηγοριών, για τη περίοδο 2017-18 και το διαχωρισμό τους σε ομίλους.

Related posts

Λήξη συναγερμού με Αθανασίου στον Διαγόρα

Abola Team 2

Δύο νέα φιλικά για τον Εθνικό

Ρένος Γιαμπουράς

Παραμονή Ντούμου τελικά στον Πανθηραϊκό

Abola Team 2